ความหมายและสัญลักษณ์ของภาควิชาศิลปกรรม

 

 "สัตภัณฑ์" ชื่อเชิงเทียน ทำเป็นแผงรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วติดไม้กลึงเป็นเชิงเทียน 7 เชิง กรอบมักทำเป็นรูปพญานาคเลื้อยลงมาคล้ายกรอบหน้าบัน

สัญลักษณ์ของภาควิชาศิลปกรรม ได้จำลองมากจากเชิงเทียนพระ ในวัด ซึ่งจะสื่อถึงความหมายว่า ดุจเป็นแสงสว่างของผู้ที่ศึกษาเรียนรู้ความงานของศิลปะแขนงต่างๆ ซึ่งเป็นสิริมงคล

 

System.String[]