ความหมายและสัญลักษณ์ของภาควิชาศิลปกรรม

   สัญลักษณ์ของภาควิชาศิลปกรรม ได้จำลองมากจากเชิงเทียนพระ ในวัด ซึ่งจะสื่อถึงความหมายว่า ดุจเป็นแสงสว่างของผู้ที่ศึกษาเรียนรู้ความงานของศิลปะแขนงต่างๆ ซึ่งเป็นสิริมงคล