นายพิชิตไพร สำราญ

เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชาศิลปกรรม