ภาควิชาดนศิลปกรรม ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.องอาจ อินทนิเวศ และทีมคณาจารย์ ในการหารือความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนความรู้ต่างๆ

ภาควิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมชมงานนิทรรศการ DIGITAL PHOTO EXHIBITION 2018 ผลงานแสดงภาพถ่ายของนักศึกษาภาควิชาศิลปกรรม สาขาศิลปศึกษา และ สาขาศิลปะและการออกแบบ พิธีเปิดนิทรรศการ 3 กันยายน 2561 เวลา 18.00 น. ณ ชั้น 3 ศูนย์การค้า เมญ่าไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ แสดงงาน ตั้งแต่ วันที่ 3 - 7 กันยายน 2561 ขอเรียนเชิญไปให้กำลังใจน้อง ๆ กันเยอะ ๆ นะครับ..

ภาควิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  จัด "งานประเพณี ดำหัวครูศิลป์ ครั้งที่ 9 " ประจำปี 2561 ปีนี้เราจัดวันที่ 13 เมษายน 2561ขอเรียนเชิญศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบัน ชาวศิลปกรรม มาร่วมกิจกรรมและช่วยกันสืบสานประเพณีอันดีงามนี้ให้สืบต่อไป.....ปีนี้ถึงคิวของศป.46 เป็นเจ้าภาพ เราจะทำให้ดีและเหมาะสมที่สุด และตามธรรมเนียมของคนเหนือ....เมื่อมีงานเราก็จะเอาข้าวหม้อแกงหมอมาฮอมกั๋น งานนี้ก็เช่นกัน ตามกำลังศรัทธา ของแต่ละรุ่นนะคร้าบ ...... หากใครเคยมาจะรู้ว่าอบอุ่นแค่ไหน ...หากไม่เคยมาอย่าได้ขะเขิน...มาเถอะครับ พี่น้องศิษย์มีครูร่วมกันทั้งนั้น อะนึ่ง ประเพณีเป็นสิ่งที่สวยงามและเป็นมงคล สมควรอย่างยิ่งที่ต้องมาสักครั้ง

ติดต่อประสานงาน อ.เอกพงศ์ 089-951-9135 , ฝ้าย ศป46 084-169-6906, ดั้ม ศป46 089-998-9896, ปาร์ม ศป46 089-951-8709

 

นักศึกษาที่ลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2/60 ที่ต้องการสำเร็จการศึกษา สามารถยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาโดยไม่ต้องรอผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/60 2. สำหรับนักศึกษาที่ยื่นคำร้อง ภายในวันที่ 10 มี.ค. 61 จะได้รับการพิจารณาอนุมัติสำเร็จการศึกษา รอบเดือนมีนาคม 2561 3. ส่วนนักศึกษาที่ยื่นคำร้อง หลังวันที่ 10 มี.ค. 61 จะได้รับการพิจารณาอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาในรอบถัดไป (รอประกาศจากทางมหาวิทยาลัย) หมายเหตุ การยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา สามารถยื่นได้ตลอดเวลา แต่การสำเร็จการศึกษา ขึ้นอยู่กับรอบการพิจารณาอนุมัติสำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัย

System.String[]

ภาควิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชิญชมนิทรรศการออกแบบประยุกต์ศิลป์นิพนธ์ “Pride Applied Art Thesis Exhibition 2018” 24 – 27 กุมภาพันธ์ นี้ 
อาจารย์เอกพงศ์ สุริยงค์ หัวหน้าภาควิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ด้วยภาควิชาศิลปกรรม ได้จัดการเรียนการสอนในรายวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์นิพนธ์ เพื่อเป็นการประเมินนักศึกษาในขั้นสุดท้าย ซึ่งนักศึกษาเป็นผู้เลือกโครงการและได้ทำการศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ กำหนดแนวคิดในการออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง โดยมีอาจารย์ผู้ควบคุมโครงการเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำเพื่อแสดงความสามารถของบัณฑิตภาควิชาศิลปกรรม 
ดังนั้น จึงได้กำหนดจัดนิทรรศการออกแบบประยุกต์ศิลป์นิพนธ์ “Pride Applied Art Thesis Exhibition 2018” ขึ้นในวันที่ 24 – 27 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เพื่อนำเสนอผลงานของนักศึกษาภาควิชาศิลปกรรมหลักสูตรออกแบบประยุกต์ศิลป์ ชั้นปีสุดท้าย จำนวน 45 คน รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 100 ผลงาน เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยมีผลงานมากมาย เช่น การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบด้านสื่อมัลติมีเดีย และการสร้างสรรค์ออกแบบประยุกต์ศิลป์รูปแบบต่างๆ ให้แพร่หลายมากขึ้น ทั้งนี้จะมีพิธีเปิดนิทรรศการในวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 18.00 น. ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-885729-30

อัลบั้มภาพนิทรรศการ

 

System.String[]