เชิญชมนิทรรศการออกแบบประยุกต์ศิลป์นิพนธ์ “Pride Applied Art Thesis Exhibition 2018”

ภาควิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชิญชมนิทรรศการออกแบบประยุกต์ศิลป์นิพนธ์ “Pride Applied Art Thesis Exhibition 2018” 24 – 27 กุมภาพันธ์ นี้ 
อาจารย์เอกพงศ์ สุริยงค์ หัวหน้าภาควิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ด้วยภาควิชาศิลปกรรม ได้จัดการเรียนการสอนในรายวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์นิพนธ์ เพื่อเป็นการประเมินนักศึกษาในขั้นสุดท้าย ซึ่งนักศึกษาเป็นผู้เลือกโครงการและได้ทำการศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ กำหนดแนวคิดในการออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง โดยมีอาจารย์ผู้ควบคุมโครงการเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำเพื่อแสดงความสามารถของบัณฑิตภาควิชาศิลปกรรม 
ดังนั้น จึงได้กำหนดจัดนิทรรศการออกแบบประยุกต์ศิลป์นิพนธ์ “Pride Applied Art Thesis Exhibition 2018” ขึ้นในวันที่ 24 – 27 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เพื่อนำเสนอผลงานของนักศึกษาภาควิชาศิลปกรรมหลักสูตรออกแบบประยุกต์ศิลป์ ชั้นปีสุดท้าย จำนวน 45 คน รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 100 ผลงาน เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยมีผลงานมากมาย เช่น การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบด้านสื่อมัลติมีเดีย และการสร้างสรรค์ออกแบบประยุกต์ศิลป์รูปแบบต่างๆ ให้แพร่หลายมากขึ้น ทั้งนี้จะมีพิธีเปิดนิทรรศการในวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 18.00 น. ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-885729-30

อัลบั้มภาพนิทรรศการ

 

System.String[]