นิทรรศการ ศิลปศึกษานิพนธ์ สาขาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปกรรม

เรียนเชิญ
นิทรรศการ ศิลปศึกษานิพนธ์ สาขาศิลปศึกษา 
ภาควิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
เปิดนิทรรศการ : 6 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 17.00 น. 
ณ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่
ART THESIS
EXHIBITION 2018
ART EDUCATION 57
CHIANG MAI RAJABHAT UNIVERSITY
6 MARCH - 25 MARCH 2018
ON SATURDAY , MARCH 6 , 2018 : 5.00 PM
AT CHIANG MAI CITY & CULTURE CENTER