งานประเพณี ดำหัวครูศิลป์ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2561

ภาควิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  จัด "งานประเพณี ดำหัวครูศิลป์ ครั้งที่ 9 " ประจำปี 2561 ปีนี้เราจัดวันที่ 13 เมษายน 2561ขอเรียนเชิญศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบัน ชาวศิลปกรรม มาร่วมกิจกรรมและช่วยกันสืบสานประเพณีอันดีงามนี้ให้สืบต่อไป.....ปีนี้ถึงคิวของศป.46 เป็นเจ้าภาพ เราจะทำให้ดีและเหมาะสมที่สุด และตามธรรมเนียมของคนเหนือ....เมื่อมีงานเราก็จะเอาข้าวหม้อแกงหมอมาฮอมกั๋น งานนี้ก็เช่นกัน ตามกำลังศรัทธา ของแต่ละรุ่นนะคร้าบ ...... หากใครเคยมาจะรู้ว่าอบอุ่นแค่ไหน ...หากไม่เคยมาอย่าได้ขะเขิน...มาเถอะครับ พี่น้องศิษย์มีครูร่วมกันทั้งนั้น อะนึ่ง ประเพณีเป็นสิ่งที่สวยงามและเป็นมงคล สมควรอย่างยิ่งที่ต้องมาสักครั้ง

ติดต่อประสานงาน อ.เอกพงศ์ 089-951-9135 , ฝ้าย ศป46 084-169-6906, ดั้ม ศป46 089-998-9896, ปาร์ม ศป46 089-951-8709